Việt Nam xây dựng chính phủ kiến tạo: "Đã nhen được ngọn lửa cải cách"

Hiệu quả của những đổi mới trong năm 2016 vì một chính phủ Việt Nam "liêm chính" và "hành động" đã được ghi nhận ở cả cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới tổ chức với chủ đề “Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Chính phủ kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh”. Tại đây, vấn đề xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển đã được trao đổi và các đại biểu tham dự đã đánh giá những thành quả bước đầu của Việt Nam trong năm 2016.

Nhà nước kiến tạo: Liêm chính và hành động

Quan điểm về nhà nước kiến tạo được nêu tại hội thảo đó là một nhà nước hướng tới mục tiêu vì sự phồn thịnh quốc gia và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người. Nhà nước kiến tạo có hai thuộc tính là liêm chính và hành động, trong đó “liêm chính” có nghĩa là công tâm, khách quan, có trách nhiệm giải trình và không bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Còn “hành động” là điều kiện để biến các chủ trương, cam kết của nhà nước thành các kết quả kiến tạo cụ thể, có sức sống trong thực tiễn.

Với việc làm rõ quan niệm và tính chất của nhà nước kiến tạo, các nhà khoa học cũng đã chỉ rõ các nhiệm vụ chính của nhà nước kiến tạo là thay đổi triệt để từ tư duy đến phương thức điều hành. Củng cố năng lực thể chế nhà nước. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và phát huy dân chủ để đưa nhà nước đến gần dân hơn. Và để thực hiện được những nhiệm vụ này cần sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Trong đó nhiệm vụ tiên phong thuộc về bộ máy hành pháp.

Năm 2016 đã “nhen được ngọn lửa cải cách”

Đánh giá kết quả xây dựng chính phủ kiến tạo và phát triển trong năm 2016, các nhà khoa học đã đánh giá những thay đổi về tư duy và phương thức điều hành nền kinh tế, về xây dựng và củng cố năng lực thể chế nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, về phát huy dân chủ trong xã hội để đưa nhà nước đến gần dân hơn.

Theo đó hiệu quả của những đổi mới trong năm 2016 đã được ghi nhận ở cả cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế, một năm mà chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nâng cao năng lực thể chế, nhiều hành động quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đã được xúc tiến, nguyên tắc công khai, minh bạch và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng được ghi nhận trong nhiều đạo luật…

Các nhà khoa học khẳng định quá trình xây dựng một nhà nước kiến tạo còn nhiều chông gai, đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm chính trị của cả bộ máy. Nhen ngọn lửa cải cách đã khó, giữ được nhiệt của cuộc cải cách đó còn khó hơn. Niềm tin của người dân và doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo của chính phủ trong nỗ lực xây dựng nhà nước kiến tạo.

Độ dài: 581 chữ