Cấp tướng trong quân đội hưởng lương như thế nào

Lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, thượng tướng là 11.858.000 đồng.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc tăng lương, phụ cấp, trợ cấp với người đang hưởng lương, phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, sau khi lương cơ sở tăng thêm 60.000 đồng từ ngày 1/5.

Theo đó, mức lương mới sẽ được tính trên nền lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân với hệ số lương đang được hưởng.

Cụ thể, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng; thượng tướng 11.858.000 đồng; trung tướng 11.132.000 đồng; thiếu tướng 10.406.000 đồng. Mức lương giảm dần theo quy định từ cấp tá xuống cấp úy.

Trong trường hợp nâng lương, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng; thượng tướng 12.584.000 đồng; trung tướng 11.858.000 đồng/; thiếu tướng 11.132.000 đồng.

Cũng theo Thông tư nêu trên, ngoài bảng lương còn có bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân. Bộ trưởng Quốc phòng có hệ số phụ cấp cao nhất 1,5 với số tiền hiện hưởng là 1.815.000 đồng/tháng; phụ cấp của Tổng tham mưu trưởng – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng.

Mức phụ cấp giảm dần đến cấp thấp nhất là Trung đội trưởng hệ số 0,2 với số tiền phụ cấp được hưởng là 242.000 đồng/tháng.

Đối tượng tăng lương bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, học viên cơ yếu, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân viên chức thuộc lực lượng vũ trang.

Theo quy định hiện hành, có ba chức vụ trong quân đội được giữ cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng; Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Độ dài: 344 chữ